Seniūnų sueiga Mažeikiuose
Seniūnų sueiga Mažeikiuose

Balandžio 27 d. Mažeikių apylinkės seniūnijoe vyko rajono savivaldybės seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo LSSA asociacijos prezidentas R. Bružas, direktorė L. Tučienė. Į sueigą taip pat atvyko ir administracijos direktorius Saulius Šiurys bei jo pavaduotojas Eimantas Salaka.

Prezidentas sueigos dalyvius supažindino su pateiktais svarstyti Seimui Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, įvestomis kadencijomis seniūnams, siūlymu į kasmetinį vertinimą įtraukti seniūnaičius, kurių siūlymai būtų rekomendacinio pobūdžio, numatoma Valstybės tarnybos pertvarka, kurioje  numatoma panaikinti valstybės tarnybą, atsisakyti priedų už stažą, daugiau galių atiduoti tiesioginiams vadovams. R. Bružas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Vidaus reikalų ministerija nereaguoja į asociacijos teikiamus siūlymus, nors susitikimų metu pripažįsta, kad seniūnai kaip karjeros valstybės tarnautojai yra diskriminuojami, kad situacija nėra gera, tačiau realių veiksmų inicijuoti teisės aktų pakeitimus nesiima, mūsų atstovų į darbo grupes nekviečia.

Sueigoje aptarti seniūnų darbo užmokesčio klausimai, didelis jų atitrūkimas nuo skyrių vedėjų atlyginimų, nors įstatymiškai koeficientų ribos nustatytos vienodos. Labai daug priekaištų ir nepasitenkinimo seniūnai išsakė dėl viešųjų pirkimų, jų netobulumo, kai pirkimą lemia mažiausia pasiūlyta kaina ir pan..

LSSA dėkoja Mažeikių apylinkės seniūnui Mantui Badaukiui už sueigos organizavimą ir priėmimą.