Šiaulių apskrities Krivių sueiga
Šiaulių apskrities Krivių sueiga

Kovo 18 dieną LSSA viceprezidentas Vytautas Slabys  pagal numatytą veiklos planą 2021 metams, nuotoliniu būdu organizavo Šiaulių apskrities savivaldybių Krivių pasitarimą. Pasitarime dalyvavo visi apskrities savivaldybių Kriviai, bei LSSA direktorius Petras Gestautas. Pasitarime buvo aptarta LSSA valdybos veikla, kuriai visi dalyviai pritarė. V. Slabys pasiūlė Šiaulių apskrities 15 -ąją sueigą organizuoti rugsėjo pradžioje, gamtoje, Kelmės r.  Apskrities Kriviai vienbalsiai išreiškė norą susitikti gyvai. Nuspręsta susitikimą organizuoti balandžio 15 d. 11.30 val. Radviliškyje. Numatyti planai bus derinami su pandemijos aplinkybėmis.

Linkiu visiems gražaus bundančio pavasario gamtoje ir visų širdyse.

Pagarbiai

Vytautas