Su Naujais!
Su Naujais!

Mieli kolegos!

Štai ir vėl stovime ant Naujųjų slenksčio...

Dėkojame Jums už kartu nuveiktus darbus, aktyvų dalyvavimą LSSA veikloje, sprendžiant savivaldos klausimus. Dėkojame už bendrystę ir bendruomeniškumą, savitarpio supratimą ir geranoriškumą, pagalbą vienas kitam. Dėkojame ir už kritišką žodį bei išsakytas pastabas, kas skatina tobulėti, ieškoti naujų idėjų ir būdų sprendžiant iškilusius klausimus. 

Tegul Naujieji būna kupini laimės, džiaugsmo, teigiamų emocijų, vilties ir tikėjimo! Tegul juose netrūksta drąsių užmojų ir iššūkių, kuriuos sėkmingai ir kūrybiškai įgyvendinsite! Tegul ramybė ir taika tvyro Jūsų namuose ir aplink Jus!

Tik visi kartu mes galime daug! Mūsų jėga – vienybėje!