Su švente, mielos Moterys!
Su švente, mielos Moterys!

Mylėkite, žydėkite, švieskite ir visada būkite mylimos!