Sudarge nauji bendruomenės namai
Sudarge nauji bendruomenės namai

 

Sudarge atidaryti nauji bendruomenės namai. Tai bendro savivaldybės, seniūnijos ir bendruomenės darbo, pasitelkus ir ES lėšas, rezultatas. Projekto Sudargo atnaujinimas ir plėtra tikslas - įrengtose patalpose vykdyti įvairias bendruomenės kultūrines veiklas, edukacijas ir kitus renginius bei priemones populiarinant unikalų Sudargo piliakalnių kraštovaizdį.
Tai puikus pavyzdys, kaip buvo apjungtos visos įmanomos institucinės ir visuomeninės pajėgos gražaus tikslo siekimui. Sveikinu bendruomenę ir seniūnę
Rita Grigaitiene, bibliotekininkę Valerija Endriukaite, bendruomenės pirmininkę Alberta Dragūnaitienė, visus seniūnijos darbuotojus, seniūnaičius, talkininkus ir savanorius ir labai džiaugiuosi - su jumis ir už jus. Didelės sėkmės!

 

Meras Edgaras Pylipaitis