Sūduvos seniūnų sueiga
Sūduvos seniūnų sueiga

 

2020 m. spalio 9 dieną Vištyčio seniūnijoje Vilkaviškio savivaldybė Sūduvos seniūnai rinkosi paminėti savivaldos dieną. Savivaldos dienos minėjime dalyvavo gausus būrys iš Marijampolės apskrities. Į seniūnų klubą buvo priimti nauji 5 nauji nariai: trys iš Šakių rajono savivaldybės ir viena iš Vilkaviškio rajono Klausučių seniūnijos. Dar vienai klubo prezidento kadencijai buvo išrinkta buvusi Liudvinavo seniūnė Irena Lunskienė. Taip pat nauja išrinkta ir valdyba, kurią sudaro 5 seniūnai iš visų apskrities savivaldybių.

Sidabrinėmis seniūno krivulėmis apdovanoti Bronislavas Polita ir Saulius Naumavičius.

Sūduvos seniūnų klubas įkurtas 2003 metais spalio 10 dieną ir šis tradicinis susitikimas vyksta iki šiol. Šio klubo veikloje dalyvauja ne tik esami seniūnai bet ir buvę, todėl šioje šventėje buvo gausus esamų ir buvusių seniūnų būrys.

Viceprezidentas Saulius Naumavičius