Sueiga Vilniuje
Sueiga Vilniuje

Gegužės 24 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko Vilniaus apskrities savivaldybių seniūnų sueiga. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizacijos grupės vadovė Lina Kokiznienė. Prezidentas R. Bružas pristatė LSSA veiklą ir jos uždavinius, seniūnų ir seniūnijų veiklos pasikeitimus įsigaliojus naujam Vietos savivaldižos įstatymui, seniūnijų ir seniūnų funkcijas, seniūnaičių veiklą, kitus klausimus, atsakė į pateiktus klausimus. Vilniaus apskrities seniūnai pasidalijo savo įžvalgomis dėl seniūnaičių institucijos, notarinių veiksmų, kitais klausimais.

Sueigos metu buvo aptarti pasiruošimo XII LSSA suvažiavimo organizaciniai klausimai.

Dėkojame LSSA viceprezidentui Vilniaus apskrityje Karoliniškių seniūnui Tomui Lilui už sueigos organizavimą, taip pat Vilniaus miesto savivaldybei už suteiktas partalpas ir galimybę pasigrožėti sostinės panorama iš XX aukšto.