Susitikimas Mažeikiuose
Susitikimas Mažeikiuose

Bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 

Mažeikių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) vyko Savivaldybės vadovų susitikimas su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovais. Apžvelgta asociacijos veikla, tartasi dėl seniūnų sueigos, pasitarimo Mažeikiuose organizavimo. 

Susitikime su Savivaldybės mere Rūta Matulaitiene ir vicemeru Eimantu Salatka dalyvavo  Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Varnių seniūnas Rolandas Bružas ir valdybos narys viceprezidentas Tirkšlių seniūnas Juozas Kungys. 

Prezidentas R. Bružas pristatė asociacijos veiklą. Kalbėta apie seniūnų sueigas, jose sprendžiamus aktualius klausimus. Svarstytos galimybės kitąmet organizuoti Mažeikiuose Telšių apskrities seniūnų sueigą, paminint 15 metų sukaktį, kai Mažeikiuose vyko tokia sueiga, taip pat dar šiemet planuojama aplinkinių apskričių miestų seniūnų sueiga. Aptarti kelių kapitalinio remonto ir priežiūros bei viešųjų pirkimų klausimai. 

Sutarta bendradarbiauti organizuojant asociacijos inicijuotus renginius, sprendžiant rajonui ir visai šaliai svarbius klausimus.

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus informacija