Susitikimas su AB ,,Kelių priežiūra
Susitikimas su AB ,,Kelių priežiūra

Kovo 14 d. LSSA valdyba Pagiriuose susitiko su AB ,,Kelių priežiūra" atstovais. Susitikime dalyvavo įmonės generalinis direktorius Rolandas Rutėnas, Kelių priežiūros ir statybos departamento vadovas Darius Šokaitis, Vakarų, Pietų ir Šiaurės regionų vadovai. Asociacijos kvietimu dalyvavo ir LAKD atstovas Modestas Lukošiūnas.

Susitikimo dalyviai aptarė aktualius kelių priežiūros, ypač žiemą, klausimus, šaligatvių, autobuso stotelių valymo, pakelių šienavimo, komunikacijos tarp įstaigų bei darbuotojų kultūros stokos ir kt..  

LAKD atstovas informavo, kad yra rengiamas žemėlapis, kuriame atsispindės įmonės perspektyviniai planai pagal veiklos prioritetus, kita gyventojams ir seniūnams aktuali informacija. Seniūnų pastebėjimu, ši informacija turi būti lengvai prieinama, paprasta ir aiškiai suprantama visiems.

Asociacija iš anksto buvo pateikusi eilę klausimų dėl kelių priežiūros, į kuriuos AB ,,Kelių priežiūra" pasižadėjo atsakyti raštu asociacijai. Gavę atsakymus, mes juos persiųsime atitinkamai seniūnams.

Susitikimo metu išsakyta nuomonė, kad tokie susitikimai reikalingi. Susitikti būtina ne tik su AB ,,Kelių priežiūra", bet ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atsakingais atstovais.