Susitikimas su SAD ministre M. Navickiene
Susitikimas su SAD ministre M. Navickiene

LSSA prezidento R. Bružo iniciatyva liepos 5 d. įvyko asociacijos valdybos ir SAD ministerijos nuotolinis susitikimas, kuriame dalyvavo ministrė M. Navickienė, jos patarėja L. Sinkevičienė, viceministras V. Šilinskas, Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyr. patarėja R. Kurlianskienė, Jaunimo reikalų prie SADM projektų ir programų vadovė J. Lukoševičiūtė.

Kaip susitikimo metu paminėjo LSSA prezidentas R. Bružas, SAD ministerija visada atsiliepdavo į seniūnų asociacijos siūlymus, išklausydavo nuomones, jos atstovai dalyvaudavo įvairiuose susitikimuose, sueigose, ko negalėtume pasakyti apie kitas ministerijas. Tarp LSSA ir SADM nuolat vyko ir vyksta glaudus bendradarbiavimas.  

Ministrė M. Navickienė susitikimo metu norėjo išgirsti asociacijos valdybos narių nuomonę apie karo pabėgėlių statusą, paramą ukrainiečiams, taip aptarti bedarbių užimtumo problemas, jų integravimą į darbo rinką. Aptarti ir kiti socialiniai, vaiko teisių klausimai, neliko nepaliestas ir naujo Vietos savivaldos įstatymo projektas. Ministrė patikino, kad visada palaikys seniūnų įsitraukimą į socialinių klausimų sprendimą, kad jai labai svarbi praktikų nuomonė.

Susitikimo metu nuspręsta ir toliau palaikyti ir stiprinti glaudų Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos ir Socialinės ir darbo ministerijos bendravimą ir bendradarbiavimą, nuolatinį keitimąsi informacija, organizuoti kas ketvirtį periodinius abiejų šalių susitikimus, o prireikus ir dažniau, taip pat organizuoti sueigas, susitikimus savivaldybėse su seniūnais ir savivaldybių vadovais dalyvaujant SADM atsakingiems darbuotojams.

LSSA informacija