Suvažiavimas
Suvažiavimas

Birželio 28 d. Raudondvaryje planuojamas LSSA XII suvažiavimas. Kvota – 1 delegatas nuo 5 narių. 

Mieli kolegos, planuokime savo darbus ir laiką, rinkime delegatus, siūlykime kandidatus į krivius savivaldybėse, viceprezidentus apskrityse, LSSA prezidentus. Siūlykite/kelkite aktualius klausimus dėl asociacijos veiklos, nario mokesčio, įstatų ir kitais klausimais. Laukiame Jūsų paiūlymų.