Sveikinimas LSSA dvdešimties metų veiklos proga
Sveikinimas LSSA dvdešimties metų veiklos proga

 

KOLEGOS,

 

 

Mano iniciatyva, 2001 metų vasario 9 dieną aš, Algimantas Šukys, Arūnas Vidžiūnas ir Mindaugas Kuncaitis kreipėmės į Lietuvos savivaldybių seniūnus kviesdami stoti į steigiamą Lietuvos seniūnų asociaciją.

Balandžio 7 dieną Kaune Žemės ūkio rūmuose įvyko steigiamasis Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 51 delegatas.

2001 m birželio 11 dieną gavome Teisingumo ministro leidimą pavadinime vartoti žodį „Lietuva“.

2001 m. birželio 12 dieną pavadinimas „Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija“ įregistruotas Patentų biure.

2001 m. birželio 22 dieną asociacija įregistruota Lietuvos Registruose.

2001 m spalio 31 dieną Vilniuje , „Centrum“ viešbutyje, vyko pirmasis asociacijos narių atstovų suvažiavimas. Suvažiavimą padėjo organizuoti ir finansiškai rėmė JAV ambasadorius Lietuvoje Johnas E. Tefftas.

Suvažiavime dalyvavo 124 delegatai iš devynių apskričių.

Suvažiavimo delegatus Prezidentūroje priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, o Seime priėmė Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Asociaciją globojo abi Prezidento kadencijas.

2002 m. balandžio mėn. Tauragės savivaldybės Mažonų seniūnijoje įvyko LSSA ir Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto diskusija „Seniūnijų vieta vietos savivaldoje“.

2002 m. rugsėjo mėn. Šventojoje vyko konferencija „Vietos savivaldos plėtra Lietuvoje – problemos ir sprendimai“, „Socialinė politika Lietuvoje.“

2003 m. asociacija parengė projektą „Organizacijos stiprinimas“ ir gavo Atviros Lietuvos fondo finansavimą. Asociacija įsigijo biuro įrangos ir pradėjo bendradarbiauti su Latvijos savivaldybių direktorių asociacija bei Lenkijos kaimiškųjų savivaldybių sąjunga.

2004 m. LSSA bendradarbiavo su Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso bibliotekos finansuojamos programos „Open World“ vadovais, buvo surengtos seniūnų išvykos į JAV. Čia seniūnai susipažino su šalies bendruomenine veikla, vietos savivalda, o grįžę pasidalijo įgyta patirtimi su kitais asociacijos nariais.

LSSA sudarė galimybę seniūnams susipažinti su vietos savivalda ir daugybėje Europos šalių: Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Čekijoje, Švedijoje, Norvegijoje, kitose valstybėse. Tai leido praplėsti seniūnų akiratį, susipažinti su gerosios praktikos pavyzdžiais ir pasisemti naudingų idėjų.

Iki 2005 m. seniūnas buvo žemiausio lygio pareigūnas vietos savivaldoje. LSSA ėmėsi iniciatyvos situacijai pakeisti ir pasiekė, kad seniūno statusas ir atlygis už darbą prilygtų savivaldybės skyriaus vedėjo.

2005–2006 m. asociacija kartu su partneriais dalyvavo Nyderlandų vyriausybės finansuojamoje programoje MATRA ir 18-oje seniūnijų vykdė projektą „Vaiko teisių apsauga ir stebėsenos mechanizmo sukūrimas Lietuvos seniūnijose“. Projekto medžiaga vėliau buvo įteikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Atsižvelgus į projekto rezultatus, 2007 m. seniūnijose buvo įvesti socialinio darbuotojo etatai darbui su rizikos šeimomis.

2006 m. sukurta ir pradėjo veikti asociacijos internetinė svetainė – www.seniunai.lt, asociacija pasigamino savo atributiką: vėliavą, nario ženkliukus, gaireles.

2007 m. seniūnijoms grąžinta gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija, iš jų atimta dar 2003 m.

2007 m. rugsėjo mėn. asociacijos valdyba patvirtino „Asociacijos garbės nario nuostatus“.

2008 m. LSSA pastangomis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įrašyta Lietuvos savivaldybių asociacija tapo sudėtine vietos savivaldos dalimi.

 2009–2010 m. bendradarbiaudama su partneriais asociacija sudarė galimybę 480 seniūnų 30 dienų kelti kvalifikaciją valstybės valdymo ir savivaldybių mokymo centre „Dainava“.

2010 m. LSSA valdyba patvirtino nuostatus, pagal kuriuos skiriamas asociacijos medalis „Už nuopelnus Lietuvos savivaldai“.Šiuo medaliu apdovanoti šešiasdešimt keturi asmenys.

2011 metais Trakuose, Angelų kalnelyje pastatytas medinis seniūnų Vienybės Angelas.

2013 -2014 metais įgyvendintas projektas „Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Lietuvos tūkstantmečiui atminti pasodinti net keli seniūnų ąžuolynai. Medeliai suošė Vilniaus miesto Lazdynų mikrorajone, Jono Basanavičiaus tėviškėje Vilkaviškio rajone, Molėtų Etnokos mologijos centro parke, prie Kupiškio marių, Kuršėnuose, Mažeikiuose ir Šilalėje.

Asociacijos valdyba aktyviai bendravo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, su SADM, VRM, Susisiekimo ministerijomis, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, Generaliniu policijos departamentu prie VRM ir kt.

Įvyko dešimt asociacijos atstovų suvažiavimų. Surengti devyni sąskydžiai.

Visų nuveiktų darbų neišvardinsiu, nes jų buvo labai daug.

 

Dvidešimties veiklos laikas buvo neįprastas, verčiantis pasitempti, nuolat sukti galvą, ką ir kaip padaryti. Kaip sukurti kuo geresnę bendravimo atmosferą, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus.

 

Sveikinu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos dvidešimties veikos metų sukaktimi.

 

Nuoširdžiai dėkoju Valdybai ir Jums už bendrystę, geranoriškumą, nuoširdumą ir aktyvią veiklą seniūnų asociacijoje. Jūsų kasdienė veikla kuria atvirą, veržlią ir patikimą Lietuvą. Linkiu, kad naujai atrasti veikimo būdai rastų vietą asociacijos veikloje ir kasdieniniame darbe !

Tegul pildosi svajonės, domina naujos veiklos, nepritrūksta energijos, įkvėpimo, džiugesio ir ateityje sveikata ir sėkmė visada Jus telydi.

Asociacija tegul lieka įtakinga, veikli, o jūs nariai laimingi.

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos steigėjas, asociacijos direktorius

 

Petras Gestautas

2021.06.22