Šventinis susitikimas Skuodo savivaldybėje
Šventinis susitikimas Skuodo savivaldybėje

Šventinis susitikimas su Skuodo seniūnais

 

2021 m. gruodžio 20 d. LSSA viceprezidentė Loreta Urbutė ir LSSA direktorė Laima Tučienė lankėsi Skuodo savivaldybėje, kurioje susitiko su seniūnais. Prieššventinis laikotarpis geriausias laikas užbaigti dėl įvairių priežasčių neužbaigtus darbus, todėl, nors ir šiek tiek pavėluotai, Ylakių seniūnui Vytautui Gudauskui 60 - mečio proga įteikta padėka, o suėjus 65-eriems metams ir  baigus seniūno tarnybą įteikta LSSA dovana buvusiam Skuodo seniūnui Algimantui Šidiškiui.

Prie šventinių pietų paliesti klausimai dėl seniūnų kadencijų, dėl mažų ir per vertinimą nekeliamų koeficientų (lyginant su kitomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis Skuodo seniūnų koeficientų vidurkiai mažiausi) ir ateities perspektyvų. Taip pat aptarta LSSA veikla, nuveikti darbai bei, žinoma, kolegų laukiami Seimo sprendimai dėl kadencijų panaikinimo.

Dėkojome krivei Skuodo seniūnei Viliūtei Jautakienei už šventiškos atmosferos sukūrimą, o Skuodo savivaldybės seniūnams už draugišką priėmimą ir prasmingas diskusijas. Priminėme visiems, kad LSSA visada pasiruošusi padėti, bet apie pagalbos, palaikymo poreikį kolegos turi informuoti, keistis informacija, teikti pasiūlymus, idėjas, pastabas, kad būtų pasiekti tikslai.

 

LSSA Viceprezidentė Loreta Urbutė