Šventinis sveikinimas
Šventinis sveikinimas

Artėja Kalėdos – tas nepaliaujamas laukimo ir džiaugsmo stebuklas, kada iš dangaus pabyra sparnuotieji vilties angelai, ieškodami savo namų. Gal jie pasirinko tave, mane, mus?..

Pakvieskime angelus į savo kiemus, į visų mūsų širdis, kad jie apsigyventų mumyse pasėdami gėrį, grožį, meilę, atjautą. Tegul namų kerteles nutvieskia ne vien plazdanti židinio ugnies šviesa, bet ir tyra vilties ir taikos angelo ramybė...

Ramaus ir jaukaus Kūčių vakaro, linksmų Kalėdų, laimingų ir darbingų Naujųjų metų, mieli kolegos, Jums linki

                                      LSSA prezidentas Rolandas Bružas, direktorė Laima Tučienė