Tauragės apskrities seniūnų atstovų sueiga
Tauragės apskrities seniūnų atstovų sueiga

Balandžio 20 d. Tauragės miesto seniūnijoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų atstovų sueiga, kurią organizavo viceprezidentė Roma Veščiūnienė. Svečius svetingai priėmė miesto seniūnas Žilvinas Majus, kuris supažindino su savo seniūnijos veikla. Sueigoje aptarti aktualūs seniūnijų veiklos klausimai. Gegužės 12 d. nuspręsta Tauragėje surengti apskrities seniūnų suvažiavimą, kuriame aptarti bendradarbiavimo su Užimtumo tarnyba, socialinio darbo organizavimo ir paslaugų teikimo seniūnijose, bendradarbiavimo su VšĮ ,,Žaliasis regionas" bei kitus aktualius klausimus. Sueigoje dalyvavęs asociacijos prezidentas R. Bružas trumpai pristatė numatomus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, Vidaus reikalų ministerijos veiklą šiais klausimais.

LSSA direktorė Laima Tučienė