Tauragės apskrities seniūnų sueiga Bijotuose
Tauragės apskrities seniūnų sueiga Bijotuose
Gegužės 26 d. Bijotų seniūnijoje Šilalės rajone vyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Rolandas Bružas, direktorė Laima Tučienė, Seimo nariai Kęstutis Vilkauskas, Romualdas Vaitkus, Jonas Gudauskas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, direktorė Rūta Vančienė, Tauragės rajono savivaldybės vicemerė Andžela Jakienė, SADM viceministras Martynas Šiurkus, AB ,,Kelių priežiūra" Vakarų regiono vadovas Algminas Šmitas.
Sueigos dalyviai buvo labai aktyvūs ir daug klausimų bei siūlymų iškėlė SADM viceministrui M. Šiurkui, kuris pristatė klausimą apie seniūnijų ir seniūnų vaidmenį įgyvendinant socialinę politiką, bei AB ,,Kelių prižiūra" Vakarų regiono vadovui A. Šmitui dėl kelių priežiūros. Vieningai sutarta, kad artimiausiu laiku būtina organizuoti susitikimus su Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovais bei SADM atsakingais darbuotojais sprendžiant aktualius klausimus seniūnams ir seniūnijoms.
Sueigos metu aptartos ir Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos aktualijos.
LSSA prezidentas R. Bružas padėkojo už nuoširdų darbą seniūnijoje Bijotų seniūnui Ignui Gužauskiui bei palinkėjo jam kuo geriausios sėkmės naujose pareigose.
Sueigos dalyviai LSSA viceprezidentės R. Veščiūnienės iniciatyva aplankė Pajūrio miestelyje įsikūrusį brigados generolo Motiejaus Pečiulaičio artilerijos batalioną, kurio veiklą pristatė jo vadas pulkininkas leitenantas Tomas Naudužas.
Už Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueigos organizavimą Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija nuoširdžiai dėkoja viceprezidentei Tauragės apskrityje Romai Veščiūnienei bei kriviui Šilalės rajono savivaldybėje Bijotų seniūnui Ignui Gužauskiui.