Tauragės rajono Mažonų seniūnijos ir Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia‘, bendra projekto sėkmė
Tauragės rajono Mažonų seniūnijos ir Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia‘, bendra projekto sėkmė

Tauragės rajono Mažonų seniūnijos ir Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia‘, bendra projekto sėkmė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnija kartu su Pagramančio bendruomenės centru „Gramančia“, įgyvendino vietos projektą „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.

Prieš tris dešimtmečius, Tauragės rajono Mažonų seniūnijos Pagramančio miestelio centre liko nenaudojami Pagramančio pagrindinės mokyklos dviejų aukštų bendrabutis ir valgyklos pastatas, kurie per eilę metų pradėjo irti ir darkė miestelio estetinį vaizdą.

Buvo pasiūlyta Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“, pagal panaudos sutartį pasiimti pastatus ir teikti paraišką Tauragės VVG. Pirmo projekto metu, gavus finansavimą buvo apšiltintas dviejų aukštų bendrabučio pastatas, plotas 695 kv.m., uždengtas stogas, pakeisti langai, įrengta katilinė, liftas. Patalpų vidaus įrengimui pirmo projekto lėšų nepakako. Teikėme papildomą paraišką vidaus patalpų įrengimui, kurių pakako apmokėti už pirmo aukšto darbus.

Tauragės rajone dauguma seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybei priklausančių pastatų patikėjimo teise perduodami seniūnijoms. Todėl, Tauragės savivaldybė patalpų įrengimui, bei medžiagoms pirkti, į projektus neįtrauktų darbų apmokėjimui lėšas skyrė seniūnijai. 2019 metų pabaigoje darbai seniūnijos pagalba ir administravimu buvo užbaigti.

Šalia buvęs valgyklos pastatas pilnumoje buvo atstatytas ir įrengtas seniūnijos darbuotojų bei kitų samdomų įstaigų už savivaldybės seniūnijai skirtas lėšas (137 tūkst. Eurų). Bendras patalpų plotas 362 kv.m. Uždengtas stogas, apšiltintas pastatas, pamatai, įrengta naujai instaliacija, apšvietimas, patalpų vėdinimo sistema, vandentiekis ir nuotekų šalinimo tinklai, atlikti rūsių nusausinimo darbai.

Taip pat, šalia valgyklos, įrengta lauko terasa, 120 kv.m. už 9,4 tūkst. Eurų (medžiagos), darbai seniūnijos darbuotojų.

Prie pastatų sutvarkyta aplinka, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas teritorijos apšvietimas.

2019 m. bendruomenės centras „Gramančia“, pateikė paraišką trijų darbo vietų įkūrimui ir tam buvo skirta 149 tūkst. Eurų. Už šias lėšas įsigyta visa reikiama įranga valgyklos virtuvės įrengimui, indai, baldai gyvenamųjų kambarių ir kitų pagalbinių apstatymui, automobilis, medicininis inventorius ir kt.

Bendra projekto vertė – 740 tūkst. Eurų.

Veiklos pradžia 2020-08-01. Gavus licenciją bus galima teikti 22- 24 socialines paslaugas senyvo ir asmenims su negalia bei kitiems asmenims kitose patalpose teikti dienos bendruomenines socialines paslaugas.