Vasario 9 d.
Vasario 9 d.

Vasario 9 d. Vilniuje įvyko pirmasis šiais metais Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos valdybos posėdis.

Jame patvirtinta 2024 m. asociacijos veiklos sąmata, finansinės ataskaitos už 2023 metus, aptarti viceprezidentų planai apskrityse, taip pat numatomo susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidentu klausimai. 

Į LSSA vėl grįžta Vilniaus miesto seniūnai, iš jų jau 17 patvirtinti asociacijos nariais.  Pasitraukus iš seniūno pareigų viceprezidentui Vilniaus apskrityje Vievio seniūnui Zenonui Pukėnui dar pereitų metų pabaigoje valdybos nutarimu laikinai iki suvažiavimo šios apskrities viceprezidento pareigos patikėtos Vilniaus miesto Karoliniškių seniūnui Tomui Lilui. Jam įteikta asociacijos vėliava ir įsegtas nario ženklelis. 

Aptarti būsimo LSSA suvažiavimo klausimai. Šiemt jis vyks birželio 28 d., vieta dar tikslinama. 

Gegužės 9 d. numatyta Telšių apskrities seniūnų sueiga Mažeikiuose, kur šalia prieš 15 metų seniūnų pasodinto ąžuolyno bus įrengta atminimo lenta, žyminti šią progą. 

Posėdžio metu aptartas seniūnijų nario mokesčio mokėjimas, taip pat kiti aktualūs klausimai. 

Vakare valdybos nariai aplankė Nacionalinį jaunimo teatrą, kur žiūrėjo G. Varno režisuotą spektaklį ,,Ūbas caras".