Vietos savivaldos diena Marijampolės apskrityje
Vietos savivaldos diena Marijampolės apskrityje

Spalio 11 d. Sūduvos seniūnijų seniūnai rinkosi Marijampolėje drauge paminėti Vietos savivaldos dieną.  Kaip ir kasmet susirinkimą organizavo Sūduvos seniūnų klubo prezidentė Irena Lunskienė. Susitikimas prasidėjo Marijampolės kultūros centre spektakliu – nuotaikinga komedija „Palauk, man šiandien finalas!“

Po spektaklio seniūnai rinkosi kultūros centro kavinėje. Klubo prezidentė Irena pasidžiaugė klubo gyvavimu ir skaičiuojamais jo 19-aisiais gyvavimo metais. Klubas – tai dabartiniai seniūnai, parašę įstojimo prašymus, ir buvę seniūnai, kurie yra visada maloniai laukiami klubo renginiuose, jie iš klubo nėra pašalinami, nors jau ir nebedirba.

Prezidentė Irena pasveikino seniūnus su Vietos savivaldos diena ir pristatė naujuosius klubo narius – seniūnus. Tai Odeta Riklienė (Vilkaviškio r. sav. Vištyčio seniūnija),  Danas Bendoraitis (Šakių r. sav. Plokščių seniūnija), Audrius Vaivada (Kazlų Rūdos seniūnija).  Pristačius naujuosius narius, jie pasirašė ant simbolinės Sūduvos seniūnų vėliavos ir oficialiai tapo naujaisiais klubo nariais. Nebuvo pamiršti ir seniūnai jubiliatai - jubiliejaus proga pasveikintos dvi klubo narės: Kalvarijos r. sav. Sangrūdos seniūnijos seniūnė Vilija Remeikienė ir buvusi Šakių r. sav. Plokščių seniūnijos seniūnė Laimutė Miliūnienė.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas Šakių r. sav. Griškabūdžio seniūnijos seniūnas Saulius Naumavičius perdavė asociacijos prezidento Rolando Bružo sveikinimą Vietos savivaldos dienos proga, taip pat perdavė jubiliejines „skolas“ seniūnams – Jevgenij Kušnarenko (Kazlų Rūdos seniūnija), Ramutei Didvalienei (Vilkaviškio r. sav. Gražiškių seniūnija) ir Vilijai Remeikienei (Kalvarijos r. sav. Sangrūdos seniūnija).

Prezidentė pakvietė pagalvoti, kaip galėtų būti paminėtas klubo dvidešimtmetis kitais metais. Susirinkę seniūnai turėjo puikią progą pasidalinti darbiniais patyrimais, pasidalinti patarimais, aptarti ateities planus, maloniai pabendrauti. Visi vieningai dėkojo prezidentei Irenai už susitikimų organizavimą, energiją, tradicijų puoselėjimą ir atsidavimą. Tokių žmonių dėka tradicijos nenutrūksta ir susitikimai kasmet įvyksta. 

Marijampolės apskrities viceprezidento S. Naumavičiaus informacija