Vilniaus apskrities Krivių sueiga.
Vilniaus apskrities Krivių sueiga.

Balandžio 12 dieną vyko nuotolinė Vilniaus apskrities Krivių sueiga. Joje dalyvavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos direktorius Petras Gestautas, Ukmergės, Elektrėnų ir Vilniaus rajono savivaldybių kriviai. Kitų savivaldybių kriviai dėl neatidėliotinų darbų numatytu laiku prisijungti negalėjo.

Pradžioje žodį tarė LSSA direktorius P. Gestautas, kuris puikiai žino didžiausias seniūnijų bei seniūnų problemas ir aktualius, neraminančius klausimus. Vėliau Vilniaus apskrities viceprezidentė J. Lukšienė pristatė veiklos planą 2020-2022 metams, kuriame numatomomis veiklomis siekiama vienyti seniūnijas, įtraukti Vilniaus apskrities seniūnus į asociacijos veiklą, siekiant bendrų tikslų. Plane taip pat numatyti susitikimai su Bukonių ir Sudeikių seniūnijų darbuotojais. Veikloje svarbi ne vien informacijos sklaida, tačiau jos įsisavinimas bei prisidėjimas, siekiant užtikrinti sklandų asociacijos bei seniūnų darbą. Mums, seniūnams, svarbu savarankiškumas, bei seniūnijos gyventojų viešųjų interesų tenkinimas, todėl reikia užtikrinti asociacijos narių bendradarbiavimą ir komunikavimą.

Diskutavome dėl seniūnijų savarankiškumo, vykdomų funkcijų, skirtingų seniūnijos veiklų ir darbų. Vilniaus rajono krivė pasidžiaugė, jog jų seniūnai turi daug finansinio ir veiklos savarankiškumo, ko kitiems rajonams tikrai trūksta.

Direktorius pakvietė būti aktyviais LSSA nariais, siekti savarankiškumo, dalintis gerąja patirtimi, informacija. Juk to labiausiai mums visiems ir reikia!