Vilniaus apskrities sueiga
Vilniaus apskrities sueiga

Vilniaus apskrities seniūnų sueiga

Gegužės 11 d. Liaušių kultūros namuose Šešuolių seniūnijoje Ukmergės rajone vykos Vilniaus apskrities seniūnų sueiga, kurioje viceprezidentė Jolanta Lukšienė pateikė savo veiklos ataskaitą už 2 metus, pasisakė savivaldybių atstovai. Sueigos metu išrinkti delegatai į LSSA suvažiavimą, pateikti būsimų krivių, apskrities viceprezidento, LSSA prezidento kandidatai sekančiai kedencijai. Aptarti kiti seniūnams aktualūs klausimai.

Sueigoje dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus poavaduotoja Dalė Steponavičienė bei LSSA direktorė Laima Tučienė.

Dėkojame LSSA viceprezidentei Jolantai Lukšienei už surengtą sueigą.

LSSA informacija