Žemaitiu veinibės deina
Žemaitiu veinibės deina

Leipas 13 dėina 19 adine Skuodo saluo

Bus ėškelta Žemaitėjoes vieliava, oždegts laužos….

Žemaitėšku dainū padainiuos

Mackevičiūtė Živilė

ėr

Apulskis Rikards.

Kveitame vėsė – ne tik žemaitė.

 

Soejema organizou Skouda žemaitiu draugėjė