Žvyro dangos profiliavimas
Žvyro dangos profiliavimas

AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“

Žvyro dangos profiliavimas

Nuolatinės kelių priežiūros darbai valstybinės reikšmės keliuose vykdomi vadovaujantis „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvais KPV PN 19“. Nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iš esmės pasikeitė kelių su žvyro dangos priežiūros principas.

Anksčiau kelio važiuojamosios dalies profiliavimo darbai buvo vykdomi nustatytu periodiškumu. Nuo šiol taikomas reikalavimas užtikrinti kelio būklę, kuri atitiktų tam tikrus kokybės normatyvus. Nustačius neatitikimą, jis turi būti ištaisytas per reglamentuotą laiko tarpą.

Šis sprendimas užtikrins geresnį resursų paskirstymą ir vienodos kelių būklės užtikrinimą visame kelių tinkle: daugiau darbų bus atliekama tuose keliuose, kur yra didesnis eismo intensyvumas ir greičiau gali susiformuoti pažaidos, neeikvojant resursų ten, kur tokiems darbams poreikis yra mažesnis.

Važiuojamoji dalis su žvyro danga profiliuojama, esant tinkamoms oro sąlygoms, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo vienos iš pažaidų atsiradimo:

matuojant po 3 m ilgio liniuote skersine ir išilgine kryptimi periodiškai pasikartojantys nelygumai (iškilimai ir įdubimai) yra didesni kaip 4 cm;

matuojant po 3 m ilgio liniuote lokalios dangos pažaidos (įdubos, iškylos, išdaužos) yra didesnės kaip 10 cm.

Atkreiptinas dėmesys, kad žvyro dangų priežiūra ypač priklauso nuo meteorologinių sąlygų ir ne visais atvejais gali būti vykdomi profiliavimo darbai. Profiliavimo darbai yra negalimi esant tiek šlapiai, tiek ir pernelyg sausai kelio dangai. Netinkamomis oro sąlygomis atliktų profiliavimo darbų efektas yra trumpalaikis, o tam tikrais atvejais galimas net kelio būklės pabloginimas ar kelio konstrukcijos pažeidimas.