Aidas Mozūraitis
Jurbarko Skirsnemunės
00.00
8 447 47131
skirsnemune@jurbarkas.lt; aidas.mozuraitis@jurbarkas.lt