Akvilė Šaltenė
Rokiškio Kriaunų
02.08
8 458 41830
8 690 07134
seniunas.kriaunos@rokiskis.lt