Antanas Šakalys
Ignalinos Dūkšto
04.04
8 606 80 911
antanas.sakalys@ignalina.lt