Dalia Dubenčiukienė
Rokiškio Panemunėlio
04.06
8 458 63332
8 629 61219
d.dubenciukiene@rokiskis.lt