Gintarė Liobikienė
Kretingos Kretingos miesto
02.12
8 445 79024
8 620 60943
gintare.liobikiene@kretinga.lt