Gintarė Liobikienė
Kretingos Kretingos miesto
02.12
8 445 79024
8 686 27712
gintare.liobikiene@kretinga.lt