Gintas Baliulis
Kalvarijos Liubavo
10.08
8 343 42722
8 652 18346
liubavas@kalvarija.lt; gintas.baliulis@kalvarija.lt