Jolanta Andrulytė
Kauno r. Samylų
00.00
8 37 430216
seniunija@samylai.krs.lt