Kristina Turevičienė
Kelmės Kukečių
10.31
(8 427) 61 066
8 687 88572
kukeciu@kelme.lt; kristina.tureviciene@kelme.lt