Kristina Turevičienė
Kelmės Kukečių
10.31
8 427 61066
8 656 54671
kristina.tureviciene@kelme.lt