Pranas Petkevičius
Ignalinos Didžiasalio
10.24
pranas.petkevicius@ignalina.lt