Rasa Statkuvienė
Akmenės Kruopių
01.07
8 425 43733
8687 33792
kruopiu.seniunija@akmene.lt