Regina Ramanauskienė
Skuodo Mosėdžio
01.01
8 440 456198
8 686 03808
regina.ramanauskiene@skuodas.lt