Rimante Pavalkiene
Jurbarko Seredžiaus
10.18
8 447 42339
8 656 52299
seredzius@jurbarkas.lt; rimante.pavalkiene@jurbarkas.lr