Skirmutė Stasytė
Mažeikių Židikų
01.01
8443 43210
8 633 62207
skirmute.stasyte@mazeikiai.lt