Skirmutė Flemingienė
Mažeikių Židikų
07.05
8443 43210
8 633 62207
skirmute.stasyte@mazeikiai.lt