Viliūtė Jautakienė
Skuodo Skuodo
11.15
8 440 44948
8 687 81184
seniune.jautakiene23@gmail.com