Vygaudas Aloyzas Stundžia
Kauno miesto Vilijampolės
12.15
8 37 260630
vygaudas.aloyzas.stundzia@kaunas.lt